Home Rooms & Suites Dinnings Meetings Ploy Travel Mukdahan Gallery Special Offers Contact
Instant Confirmation
 
 
Mukdahan Savannakhet Vietnam
     
  เส้นทางการเดินทางที่แตกต่างกันในแต่ละเมือง
เส้นทางการเดินทางที่แตกต่างกันในแต่ละเมืองที่ผ่านจากชายแดนเวียดนาม – ดองฮา – เว้ – ดานัง – ฮอยอัน อันเป็นเส้นทางหนึ่งในประสบการณ์การเดินทางที่ไม่รู้ลืมเช่น เส้นทางที่ผ่านภูเขาที่สูง ผ่านเส้นทางการสู้รบเก่าสมัยสงครามเวียดนาม แม่น้ำลำธารที่มีมากมาย สะพานโบราณเก่าทั้งรถยนต์ – รถไฟ ลอดผ่านอุโมงค์ไฮวันที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก 6,300 เมตร ที่ทันสมัยช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางไปเมืองดานังที่น่าตี่นเต้น
     
     
  ตลาดดองบา – เรือมังกร
ตลาดดองบาเป็นตลาดที่ใหญ่มากของเว้ เป็นตลาดแหล่งช็อปปิ้งที่สำคัญมีสินค้ามากมายเกือบทุกชนิดของเวียดนาม ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล ของที่ระลึกต่างๆ หาได้จากที่นี้ อยู่ติดกับแม่น้ำหอมหรือที่คนเวียดนามเรียกว่า ชงเฮีอง ซึ่งท่านจะได้ล่องเรือมังกรสัมผัสวิธีชาวบ้านของเว้ ซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนของประเทศเวียดนามอย่างแท้จริง
     
     
  การเดินทางไปดานัง
การเดินทางไปดานัง เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างที่สุดในเวียดนาม เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 1 ของเวียดนามจะลดเลี้ยวไปตามเส้นทางขึ้น-ลงและเลียบภูเขาที่โอบแนวชายฝั่งทะเลเอาไว้ ลอดอุโมงค์ไฮวัน ที่ยิ่งใหญ่ 6,300 เมตร ผ่านหมู่บ้านชาวประมงลังโกที่สวยงาม หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนนอนเหนือก ที่ให้แวะไว้ซื้อติดมือเป็นของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ชนชาติจามชนชาติที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนในดินแดนนี้
     
     
  เมืองฮอยอัน
ฮอยอันเป็นเมืองท่าโบราณอยู่ห่างจากดานัง 35 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณขนาดเล็กที่น่ารักและยังคงรักษาสภาพบ้านเมืองแบบเดิมไว้ได้อย่างดี มีอาคารบ้านแบบจีนและญี่ปุ่นโบราณ ปัจจุบันเปิดเป็นร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกร้านอาหารเป็นจำนวนมาก จุดไฮไลท์ สะพานญึ่ปุ่นสร้างด้วยไม้โค้งแบบโบราณ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอันที่ผู้มาเยือนต้องแวะชม จนปัจจุบันฮอยอันได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ฮิตที่สุดของอินโดจีนก็ว่าได้ องค์การยูเนสโกประกาศให้เมืองฮอยอัน เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2542
     
     
  พระราชวังต้องห้าม ดาโน๊ย
เป็นพระราชวังของราชวงศ์เหวียน มีกำแพงล้อมรอบ 3 ชั้น นครต้องห้ามของจักรพรรดิ สร้างในสมัยพระเจ้ายาลอง หนึ่งในมรดกโลกของประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นเมืองเก่าของเวียดนามก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่กรุงฮานอย สมดังคำกล่าวที่ว่าถ้าไม่ได้มาเว้ ( พระราชวังดาโน๊ย ) ก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงเวียดนาม
     
     
  วัดเที่ยนหมู่
สร้างโดยขุนนางที่มาถึงเว้คือ เหวียน ฮวาง ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในสภาพดีบนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า มีรูปปั้นรูปเทพเจ้า 6 องค์คอยปกป้องเจดีย์ของพระพุทธศาสนาแห่งนี้ และยังมีพระพุทธรูปที่ล้อมรอบด้วยกระจกหมดทุกด้านอีกด้วย